En Journalist Flytter Ind


 

Journalist Kirsten Maria Magelund flyttede ind på Opholdsstedet Bustrup i en måned. Vi gav hende mulighed for at komme inden for hos os, være sammen med os og interviewe de børn og unge, som gerne ville og hvor forældrene havde givet tilladelse samt interviewe de medarbejdere, hun syntes ville være interessante at tale med.

 

Freelancer på slap line

Journalist Kirsten Maria Magelund er freelance journalist. Vi spurgte Kirsten, fordi hun var behageligt fri for opfattelser om diagnoser og udsatte børn og unges vanskeligheder, men havde en åben, imødekommende og objektiv tilgang til mødet med de unge og med medarbejderne.

Kirsten havde ikke noget forhåndskendskab til området og vidste ikke noget om opholdssteder og specialinstitutioner. Det var vores opfattelse, at hun kunne bruge sine journalistiske evner og uddannelse til at give en spændende afdækning af, hvad det er vi laver, og hvilke metoder, vi bruger i vores arbejde.

Journalistikken er derfor fri for mulige journalistiske sensationer, politiske overvejelser og budgetmæssige hensyn – Kirsten har mødt vores børn og unge og medarbejderne i en atmosfære af nysgerrighed og umiddelbarhed. Ideen er, at artiklerne skal give dig et bredt indtryk af vores pædagogiske, udviklings-  og uddannelsesmæssige arbejde.

 

Udfordringer for de private sociale tilbud

Opholdssteder og specialskoler er ligesom andre private sociale tilbud hele tiden i udvikling for at tilbyde udsatte børn og unge de bedste muligheder for et godt liv. Vi bliver udfordret af økonomiske sparekrav og af kortere anbringelser på opholdsstedet, af krav om bedre dokumentation og hurtigere opfyldelse af målene for anbringelsen.

Vi tager udfordringen op og forsøger hele tiden at levere endnu bedre resultater.

Opholdsstederne Jupiter, Udsigten og Bustrup og Dagskolen på Bustrup er organiseret som fonde, som er  selvstændige og uafhængige juridiske og økonomiske enheder.

For at beskytte elevernes identitet optræder alle under andet navn i de interviews som Kirsten Magelund lavede.

Alle artikler ligger tilgængelige på Opholdstedet Bustrups website – klik her.

 

 

Bustrup og "Tvind"

Fællesskab og venner for livet

En meningsfyldt skolegang

”Erfaringen igennem mange år er, at de unge først og fremmest skal opnå en relation eller tilknytning til lærerne, for at den reelle indlæring kan ske. Denne proces tager tid og en højere normering end normalt. Eleverne skal erfare, at skolen også kan associeres med anerkendelse, ros og glæde. Det behøver ikke at være en kamp at gå i skole”.

ABC – Alfabetet er langt

Aktivt ungdomsliv med udfordringer på forskellige niveauer
Bustrup Nyt – læs det her
Café Borgen – ved Spøttrup Borg
Dagskolen på Bustrup – undervisning for alle
Efterårskoncert – vi laver vores egen forestilling
Fællesskab og venner for livet

Bustrup er med i flere pædagogiske netværk

De private sociale tilbud omkring Bustrup er en del af kulturelle og pædagogiske netværk, blandt andre Landsorganisationen af sociale tilbud, LOS og et af de største netværk omkring udsatte børn og unge, interessefællesskabet Tvind. I denne artikel finder du faktuelle oplysninger om de private sociale tilbud på Bustrup Hovedgård.

Bustrup Hovedgård • Sdr Lemvej 3 • 7860 Spøttrup
28195542anders@bustrup.dk