Kære anbringelses-konsulenter, socialrådgivere og samarbejdspartner. Vi vil gerne stille os til rådighed i disse svære tider!

Vi er to opholdssteder og en dagskole som arbejder sammen under navnet Bustrup. Vores udgangspunkt er disse små selvstændige private sociale tilbud. Det passer godt for de unge, vi arbejder med. Vores kerneydelser er uddannelse og udvikling.

Vi er ambitiøse og sætter mål sammen med de unge. Vi har øje for talenter og ressourcer. Vi holder ved, giver ikke op og gør det gerne igen. Vi er gode til at finde løsninger – også i forhold til de sager, der kan se meget vanskelige ud. 

Bustrup Hovedgård rummer også et galleri og et fitnesscenter som er åbne for almenheden. Om sommeren driver de private sociale tilbud på Bustrup den socialøkonomiske virksomhed Café Borgen, beliggende ved Spøttrup Borg.

Private Sociale Tilbud

Opholdsstedet Bustrup er Danmarks flotteste opholdsted med mange aktiviteter og højt til loftet. To afdelinger med plads til forskellige slags unge.

Opholdsstedet Jupiter er et herligt opholdssted for piger og unge kvinder som i gennem aktiviteter og fællesskaber skaber sig et godt liv.

Dagskolen på Bustrup er en specialskole med oceaner med erfaringer i arbejdet med at uddanne og udvikle sårbare unge mennesker.

Mere på Bustrup Hovedgård

Galleri Bustrup har til huse i smukke lokaler på Bustrup Hovedgaard. Galleriet er åbent for alle og har gratis adgang.

Bustrup Fitness er åbent for alle. Her kan du ofte møde elever fra opholdsstederne Bustrup og Jupiter.

Café Borgen bliver drevet som en socialøkonomisk virksomhed, forpagtet af Bustrup.  

Bustrup er de unge hjem

Bustrup er de unge hjem

Bustrup er de unge hjem  Et ord er et ord, og de unge skal vide, at de ansatte står ved, hvad de lover. Det er afdelingsleder Jane Enevoldsens tilgang til arbejdet med anbragte børn og unge på Opholdsstedet Bustrup Hovedgård.  Omsorgssvigtede skilsmissebørn ...

Hvordan vælger anbringende kommune det bedste match til en ny elev?

Hvordan vælger anbringende kommune det bedste match til en ny elev?

Hvordan vælger anbringende kommune det bedste match til en ny elev? Opholdsstedet Bustrup har ansat en socialrådgiver til at hjælpe anbringende kommune til det bedste match. På vores website kan du få svar på følgende spørgsmål til at sikre det bedste match til en...

Direktøren træner selv i Bustrup Fitnesscenter

Direktøren træner selv i Bustrup Fitnesscenter

Direktøren træner selv i Bustrup Fitnesscenter Kondicykler, løbebånd, cross- og romaskiner står klar til både medlemmer af Bustrup Fitness og elever på Dagskolen og opholdsstederne. En af eleverne passer centret og instruerer folk, som konditions- og styrketræner....

Kære anbringelses-konsulenter, socialrådgivere og samarbejdspartner. Vi vil gerne stille os til rådighed i disse svære tider!

Vi er to opholdssteder og en dagskole som arbejder sammen under navnet Bustrup. Vores udgangspunkt er disse små selvstændige private sociale tilbud. Det passer godt for de unge, vi arbejder med. Vores kerneydelser er uddannelse og udvikling.

Private Sociale Tilbud

Opholdsstedet Bustrup er Danmarks flotteste opholdsted med mange aktiviteter og højt til loftet. To afdelinger med plads til forskellige slags unge.

Opholdsstedet Jupiter er et herligt opholdssted for piger og unge kvinder som i gennem aktiviteter og fællesskaber skaber sig et godt liv.

Dagskolen på Bustrup er en specialskole med oceaner med erfaringer i arbejdet med at uddanne og udvikle sårbare unge mennesker.

Fitness, Galleri & Cafe

Bustrup Hovedgård rummer også et galleri og et fitnesscenter som er åbne for almenheden. Om sommeren driver de private sociale tilbud på Bustrup den socialøkonomiske virksomhed Café Borgen, beliggende ved Spøttrup Borg.

Vi vil give pigerne tillid til verden udenfor

Vi vil give pigerne tillid til verden udenfor

Vi vil give pigerne tillid til verden udenfor Kommunikation og nærvær er omdrejningspunkter mellem de unge piger og de ansatte på pige-opholdsstedet Jupiter, hvor samtalerne foregår på adskillige sprog. Blandt andre taler vikar Mayada Altaei dansk, arabisk og engelsk...