20.03.2020

Kære anbringelses-konsulenter, socialrådgivere og samarbejdspartner for børn og unge området.

Det er en svær tid for alle i øjeblikket, hvor Corona Krisen blæser i alle retninger, – det ved vi og det mærkes i alle afkroge af det ganske land, ikke mindst inden for vores område.

Mange bliver ramt og berørt af Krisen, – både børn, unge, familier og plejefamilier og både de og I bliver udfordret som aldrig før.

Vi vil gerne være hjælpe! Vores fagligt dygtige personale stiller sig til rådighed for sparring for både jer, men også for de familier og plejefamilier der pt. føler sig presset.

Vi står selvfølgelig også klar til at hjælpe jer med en evt. anbringelse eller en aflastningsplads, hvis det er det der er brug for.

Bustrup er et skole, – og beskæftigelsescenter, Anbringelse, Aflastning, Bostøtte og § 107 og VidensCenter, der har åbent 365 dage om året, døgnet rundt.
Vi har specialiseret os i arbejdet med udsatte og sårbare børn, unge og familier.
Vi har ansat en bred og tværfaglig vifte af fagfolk på Bustrup der har mange års erfaringer inden for det social, – psykologiske område, beskæftigelses og skolefaglige felt.
Vi arbejder udefra et værdigrundlag der fremmer udvikling igennem fællesskabet og kreativitet og rummelighed.

 

Vi er selvfølgelig godkendt af Socialtilsyn Midt.

 

Med venlig hilsen

 

Anders Svensson, leder                             Winnie A. Nielsen

Opholdsstedet Bustrup & Jupiter               Socialrådgiver & Faglig Konsulent Bustrup & Jupiter

anders@bustrup.dk                                      winnie@bustrup.dk

Mobil: 28195542                                            Mobil: 30957723

 

 

Eleverne skal have plusser på kontoen

Eleverne skal have plusser på kontoen

Eleverne skal have plusser på kontoen Dagskolen på Bustrup Hovedgård rummer elever, der har oplevet folkeskolen som et nederlag. Eleverne på skolen forpligter sig til at følge et dagsprogram og bliver belønnet, når det lykkes for dem. Et gennemgående krav til eleverne...

Vi vil give pigerne tillid til verden udenfor

Vi vil give pigerne tillid til verden udenfor

Vi vil give pigerne tillid til verden udenfor Kommunikation og nærvær er omdrejningspunkter mellem de unge piger og de ansatte på pige-opholdsstedet Jupiter, hvor samtalerne foregår på adskillige sprog. Blandt andre taler vikar Mayada Altaei dansk, arabisk og engelsk...

Vi lærer de unge at stå på egne ben

Vi lærer de unge at stå på egne ben

Vi lærer de unge at stå på egne ben På en landejendom omgivet af marker har sårbare og udsatte unge hjemme. Her bliver der taget hånd om dem, og der er altid en voksen parat til en samtale, når det hele bliver for svært. Opholdsstedet Udsigten er et hjem for sårbare...

Kære anbringelses-konsulenter, socialrådgivere og samarbejdspartner for børn og unge området,

Det er en svær tid for alle i øjeblikket, hvor Corona Krisen blæser i alle retninger, – det ved vi og det mærkes i alle afkroge af det ganske land, ikke mindst inden for vores område.

Mange bliver ramt og berørt af Krisen, – både børn, unge, familier og plejefamilier og både de og I bliver udfordret som aldrig før.

Vi vil gerne være hjælpe! Vores fagligt dygtige personale stiller sig til rådighed for sparring for både jer, men også for de familier og plejefamilier der pt. føler sig presset.

Vi står selvfølgelig også klar til at hjælpe jer med en evt. anbringelse eller en aflastningsplads, hvis det er det der er brug for.

Bustrup er et skole, – og beskæftigelsescenter, Anbringelse, Aflastning, Bostøtte og § 107 og VidensCenter, der har åbent 365 dage om året, døgnet rundt.
Vi har specialiseret os i arbejdet med udsatte og sårbare børn, unge og familier.
Vi har ansat en bred og tværfaglig vifte af fagfolk på Bustrup der har mange års erfaringer inden for det social, – psykologiske område, beskæftigelses og skolefaglige felt.
Vi arbejder udefra et værdigrundlag der fremmer udvikling igennem fællesskabet og kreativitet og rummelighed.

Vi er selvfølgelig godkendt af Socialtilsyn Midt.

 

Med venlig hilsen

 

Anders Svensson, leder

Opholdsstedet Bustrup & Jupiter  

anders@bustrup.dk

Mobil: 28195542                                

Winnie A. Nielsen

Socialrådgiver & Faglig Konsulent Bustrup & Jupiter

winnie@bustrup.dk

Mobil: 30957723