Direktøren træner selv i Bustrup Fitnesscenter


Kondicykler, løbebånd, cross- og romaskiner står klar til både medlemmer af Bustrup Fitness og elever på Dagskolen og opholdsstederne. En af eleverne passer centret og instruerer folk, som konditions- og styrketræner.


Bustrup Fitnesscenter har omkring 100 faste medlemmer, som til hver en tid kan blive instrueret til maskinerne af direktøren for Bustrup Fitness. Det er 19-årige John, som også er kassemester på stedet. Ved siden af sit job som vikar i muslingeindustrien tager han sig af den daglige drift af centret.

– Jeg træner selv, søgte derfor om at få tjansen og fik den. Til hverdag er her åbent fra 7 – 21 og i weekenden til kl. 22. Udover at instruere, sætter jeg vægte på plads, rydder op, støvsuger, tømmer skraldespande og holder omklædningsrummet rent, fortæller John.

I skole igen

John er født i Filippinerne, men kom som knap 4-årig til Danmark. Han siger selv, at hans barndom har været præget af mistillid til voksne.

– Hvad der er sket, er jeg ikke helt klar over. Men jeg tænker, at mine problemer stammer fra min tidlige opvækst, og at det er grunden til, at jeg blev stofmisbruger, vurderer John.

Han begyndte at indtage skunk som 14-årig, at ryge hash som 15-årig og holdt samtidig op med at gå i skole. Efter forsøgsvis at have boet hos en plejefamilie, et forsøg, der ikke lykkedes, flyttede han ind på opholdsstedet Bustrup.

– Her begyndte jeg at gå i skole igen og efter to måneders forberedelse tog jeg 9. klasse i engelsk, dansk og matematik. Året efter tog jeg 10. klasse og fortsatte på Social- og Sundhedsskolen i et halvt år, men det var ikke lige mig.

Fedt at komme ud

I sin tid på opholdsstedet har John også været med på studierejser. Til Spanien, Marokko, Italien, Norge og Tjekkiet.

– Det er ret fedt at komme ud at se byerne og museerne. Det er sådan noget jeg godt kan lide.

Han er nu fri af sit skadlige forbrug af rusmidler og har et ønske om med tiden at blive pædagog.

– Fortrolige samtaler, tillid og gensidig respekt har hjulpet mig – og jeg vil gerne arbejde på et opholdssted med børn og unge, som har været ude i det samme, som jeg selv, siger John.  Og Bustrup Fitnesscenter kommer nok altid til at fylde en stor del af min fritid.

Eleverne skal have plusser på kontoen

Eleverne skal have plusser på kontoen

Eleverne skal have plusser på kontoen Dagskolen på Bustrup Hovedgård rummer elever, der har oplevet folkeskolen som et nederlag. Eleverne på skolen forpligter sig til at følge et dagsprogram og bliver belønnet, når det lykkes for dem. Et gennemgående krav til eleverne...

Vi vil give pigerne tillid til verden udenfor

Vi vil give pigerne tillid til verden udenfor

Vi vil give pigerne tillid til verden udenfor Kommunikation og nærvær er omdrejningspunkter mellem de unge piger og de ansatte på pige-opholdsstedet Jupiter, hvor samtalerne foregår på adskillige sprog. Blandt andre taler vikar Mayada Altaei dansk, arabisk og engelsk...

Vi lærer de unge at stå på egne ben

Vi lærer de unge at stå på egne ben På en landejendom omgivet af marker har sårbare og udsatte unge hjemme. Her bliver der taget hånd om dem, og der er altid en voksen parat til en samtale, når det hele bliver for svært. Opholdsstedet Udsigten er et hjem for sårbare...