STU på Bustrup

Målgruppe

Bustrup STU er et godt sted at være for de unge, som har brug for hjælp til at finde sit personlige ståsted både som menneske og i forhold til sin fremtid på arbejdsmarkedet eller en fremtidig uddannelse.

Vi har gunstige rammer for elever der har oplevet modgang og mangel på succes, inden for det almene system. Her kan være tale om elever der er tilpassede i andre områder af livet, men generelt mangler socialt, fagligt og personlig kapacitet, til at mestrer livets udfordringer, herunder uddannelse og job.

Tilbud

Vi har Køkken-, Social & Sundhed- og Værkstedslinje. Derudover har vi sports- og skovarealer, dyr og køkkenhave, værksteder inden for håndværk og kreativitet, hvor eleven vil have mulighed for at afprøve en bred vifte af mulige jobretninger.

Vi har en personalegruppe med en bred vifte af kompetencer, som både kan hjælpe eleven med sin personlige udvikling, med at få styr på helt almindelig hverdagsting, samt til at guide og vejlede, i lige netop den retning eleven ønsker.

Bustrup STU er en del af en socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder uddannelse, bo-ophold og bo-træning til udsatte og sårbare unge.

Leder
Tanja Gade Andersen
STU & Fremtidsklassen, Bustrup,
Tlf. 29235918
tanja@bustrup.dk

 

Målsætning

 • At klæde eleven på til enten arbejdsmarkedet eller til videre uddannelse.
 • At give eleven alment kendskab til valgte fagområder og derigennem arbejdsmetoder.
 • At motivere eleven til videre læring af dansk, regning og samfundsfag i en sammenhæng med fagets indhold.
 • At afprøve egne evner og interesse. Der opnås duelighedsbeviser for gennemførte opgaver.
 • At eleven oplever ansvarsfølelse for stillede/selvvalgte opgaver.
 • At udvikle elevens evner for praktisk arbejde.
 • At styrke elevens sociale kompetencer og formåen i komplekse sammenhænge.
 • At være medbestemmende hvad angår mål/emnevalg/besøg/ekstra kurser og studieture.
 • At styrke elevens selvstændighed til at kunne klare sig selv mest muligt på egen hånd.

 

Med STU på Bustrup får man:

 • Individuel program som er tilpasset den enkeltes ønsker og niveau.
 • En ramme hvor eleven bliver mødt der hvor eleven står i livet og støttet i sin videre personlige, faglige og sociale udvikling.
 • Støtte til at indgå aktivt i et fællesskab.
 • En struktureret hverdag med mødetider, opgaver og informationer.
 • Mulighed for at gennemføre folkeskolens afgangsprøve, i eget tempo.
 • Udvikling af selvstændigt ansvar, hvilket bidrager til at styrke selvtillid og selvværd.
 • Evner til at mestre hverdagens gøremål, såsom indkøb, økonomi, madlavning og rengøring.
 • Afklaring og kvalificering ifht. Videre uddannelse og beskæftigelse.

STU Linjer

 • Den erhvervsrettede undervisning giver eleven kompetencer, der kan benyttes senere i en anden uddannelse eller beskæftigelse, indenfor en bred vifte af praktiske og håndværksmæssige områder.
 • Eleven har mulighed for at sammensætte et forløb i kombination mellem flere linjer og praktikker.
 • Eleven kan skifte linje undervejs i forløbet, da linjerne bidrager til at afklare interesser og kompetencer ift. videre uddannelse og beskæftigelse.

Linje 1: Køkken

 • Den teoretiske del tager udgangspunkt i materialer og uddannelse indenfor hygiejne, økonomi og planlægning af arbejdsopgaver.
 • Der vil være praktisk undervisning i vores eget køkken, hvor der dagligt bliver tilberedt frokost, bagt kage til fødselsdage, forberede mad til møder m.m.
 • Der vil være virksomhedsbesøg og praktikperioder hos virksomheder med køkkendrift for at få et indblik i forskellige “køkkenkulturer”.
 • Eleven får en basisviden, hvor vedkommende lærer at tilberede fødevarer ud fra “fra jord til bord” princippet.

Line 2: Social & Sundhed

 • Eleven arbejder med den daglige drift af fitnesscenteret på Bustrup Hovedgård.
 • Eleven får viden indenfor kost, træning og basale sociale- og sundhedsfaglige emner.
 • Eleven vil besøge relevante uddannelsesinstitutioner og komme i praktikker.
 • Eleven får basal viden og kompetence til brug indenfor social og sundhedssektoren, som f.eks. social- & sundhedshjælper og Pædagogisk assistent eller i beskæftigelse som Pædagogmedhjælper.

Line 3: Håndværk og Pedel

 • Eleven arbejder med renovering og pedellignende opgaver, såsom udvikling og daglig vedligehold, af bygninger på Bustrup Hovedgård.
 • Eleven får basisviden indenfor tømrer- og murerarbejde, samt el og mekanik.
 • Eleven stifter bekendtskab med emner som: Sikkerhed, materialer, redskaber, maskiner og kvalitet.
 • Eleven vil besøge relevante uddannelsessteder og praktikker.

Fælles aktiviteter og arrangementer.

Med fokus på social- og personlig udvikling afholder vi løbende fælles arrangementer og events, som en del af STU-forløbet. Vi har bl.a. følgende aktiviteter på programmet:

 

Rejse:

Vi har hvert år to studierejser indlagt i årsprogrammet. Vi har f.eks. været i Nepal, Indien, Caribien, Prag og Spanien m.fl. Formålet er at få kendskab til andre kulturer og få styrket sine sprogkundskaber.
Samtidig styrkes sammenholdet og eleven udvikler sine personlige og sociale færdigheder. Eleven har ifbm. rejsen mulighed for at være med til planlægning af udflugter og oplevelser.

Teater

Hvert år opfører Bustrup et teaterstykke på teaterfestivalen i Juelsminde. Vi har f.eks. tidligere opført Skyggeteater ”Jorden rundt på 80 dage”, ”Løvernes Konge”, ”Matoaka” (Pocahontas), Commedia dell’arte ”The Scarlet Heart” (Rubin hjerte) m.fl. Teateret er en kreativ proces, hvor der arbejdes med manuskript, kulisser, kostumer, make-up og lyd.
Drama er både motorisk, sprogligt, følelsesmæssig og empatisk træning, der styrker selvet, de sociale færdigheder og fællesskabsfølelsen hos den enkelte.
Vi har efterårskoncerten hvor der er mulighed for, at vise sin kreative side på scenen med digtoplæsing, sang, dans, musikvideo, fortællinger eller andre kunstneriske udtryksformer.

Medie og event

Medieproduktion, planlægning og kreativt arbejde ifbm. De årlige arrangementer på Bustrup, som f.eks. Teater, Vinterkoncert, Efterårskoncert, OL, Julemarked, Høstmarked, Familie- og vennedag, Påske, Halloween, Galla osv.
Der arbejdes med marketing, pjecer, reklame, dekorering, fotografering, hvor temaer, farver, kommunikation og struktur indgår.
Der arbejdes med sociale medier, redigering af billeder og videoer til vores instagram og linkedin, som træner evnen til at prioritere, være kreativ, samt at bringe et budskab klart og tydeligt frem.

Sport

På Bustrup har vi et fitnesscenter, multibane mountainbikes, samt en sportshal som vi låner, dette danner ramme for vores sportsaktiviteter i det daglige. Vi styrker relationer og sammenholdet gennem sportsaktiviteterne. Man lærer at indgå i et struktureret forløb, hvor regler for samværet er givet på forhånd. Den sjove og frie stemning med fælles regler og struktur kan lære eleven om, hvordan man kan indgå positivt i andre fællesskaber på Bustrup.
Hvert år holdes der OL på Tvind, hvor skoler og opholdssteder i hele Danmark mødes og dyster i diverse discipliner. Der er holddiscipliner og individuelle discipliner. Der er noget for dem der elsker sved på panden og noget for dem der gerne bare vil dyste i en mere rolig disciplin.

Friluftsliv

De smukke landlige omgivelser omkring Bustrup inviterer til et aktivt udeliv. Vi har shelters, bålplads, stort skovareal, kajak, paddleboards og båd.
Vi deltager hvert år i Sejlads ”Limfjorden Rundt”, hvor vi med skibet ”Sirocco” besøger 6 havne på 6 dage.
Eleven får mulighed for at mærke sine grænser og på den måde øge selvtilliden og selvværdet. Gennem passende udfordringer og succeser, skabes der tillid mellem lærer og elev.

Kreativt værksted

Vi har et stort kreativt værksted med mulighed for at udfolde sig indenfor det kunstneriske og kreative. Vi arbejder f.eks. Med formgivning, design, materialer, farvelære og abstrakt tænkning. Det kreative værksted bliver brugt ifbm. klargøring til alle vores fælles arrangementer.
Det er ligeledes et frirum fra hverdagens krav, at kunne arbejde i en fri og skabende kreativ proces. Når man arbejder kreativt, udvikler man evnen til at, tænke abstrakt og ud af boksen.

Bustrup Hovedgård • Sdr Lemvej 3 • 7860 Spøttrup
51503022 • info@bustrup.dk