BUSTRUP

To opholdssteder & en dagskole

Sdr. Lemvej 3, 7860 Spøttrup, Salling

info@bustrup.dk

28195542

Bustrup Hovedgård

 

Vi er en to opholdssteder og en dagskole som arbejder sammen under navnet Bustrup.

Vores udgangspunkt er disse små selvstændige private sociale tilbud. Det passer godt for de unge, vi arbejder med.

Vores kerneydelser er uddannelse og udvikling. Vi er ambitiøse og sætter mål sammen med de unge..

Vi har øje for talenter og ressourcer. Vi holder ved, giver ikke op og gør det gerne igen.

Vi er gode til at finde løsninger – også i forhold til de sager, der kan se meget vanskelige ud.

Bustrup Hovedgård rummer også et galleri og et fitnesscenter som er åbne for almenheden.

Om sommeren driver de private sociale tilbud på Bustrup den socialøkonomiske virksomhed

Café Borgen, beliggende ved Spøttrup Borg.

 

Private Sociale Tilbud

Opholdsstedet Bustrup

Danmarks flotteste opholdsted med mange aktiviteter og højt til loftet. To afdelinger med plads til forskellige slags unge.

Opholdsstedet Jupiter

Et herligt opholdssted for piger og unge kvinder som i gennem aktiviteter og fællesskaber skaber sig et godt liv.

Dagskolen på Bustrup

Specialskole med oceaner med erfaringer i arbejdet med at uddanne og udvikle sårbare unge mennesker.

Mere på Bustrup Hovedgård

Galleri Bustrup

Galleri Bustrup har til huse i smukke lokaler på Bustrup Hovedgaard. Galleriet er åbent for alle og har gratis adgang.

Bustrup Fitness

Bustrup Fitness er åbent for alle. Her kan du ofte møde elever fra opholdsstederne Bustrup og Jupiter.

Café Borgen

Café Borgen bliver drevet som en socialøkonomisk virksomhed, forpagtet af Bustrup.  

En journalist flytter ind

Freelance journalist Kirsten Maria Magelund flyttede ind på Opholdsstedet Bustrup i en måned. Vi gav hende mulighed for at komme inden for hos os, være sammen med os og interviewe de børn og unge, som gerne ville og hvor forældrene havde givet tilladelse samt interviewe de medarbejdere, hun syntes ville være interessant at interviewe.

Alle har ret til en meningsgivende skolegang

Eleverne på skolen har ofte en forhistorie med isolation i hjemmet og ensomhed eller den mere modsatrettede adfærd med kriminalitet og hash. Det er netop rammerne og tilgangen til de unge, som optager socialrådgiver Stine Kamuk. ”Det kan være svært for den almindelig...

En meningsfyldt skolegang

”Erfaringen igennem mange år er, at de unge først og fremmest skal opnå en relation eller tilknytning til lærerne, for at den reelle indlæring kan ske. Denne proces tager tid og en højere normering end normalt. Eleverne skal erfare, at skolen også kan associeres med anerkendelse, ros og glæde. Det behøver ikke at være en kamp at gå i skole”.

Bustrup Hovedgård • Sdr Lemvej 3 • 7860 Spøttrup
28195542anders@bustrup.dk