BUSTRUP

To opholdssteder & en dagskole

 

 

 

 

 

 

 

 Sdr. Lemvej 3, 7860 Spøttrup, Salling

info@bustrup.dk

28195542

Bustrup Hovedgård

Vi er en tre opholdssteder og en dagskole som arbejder sammen under navnet Bustrup.
Vores udgangspunkt er disse små selvstændige private sociale tilbud. Det passer godt for de unge, vi arbejder med.
Vores kerneydelser er uddannelse og udvikling. Vi er ambitiøse og sætter mål sammen med de unge..
Vi har øje for talenter og ressourcer. Vi holder ved, giver ikke op og gør det gerne igen.
Vi er gode til at finde løsninger – også i forhold til de sager, der kan se meget vanskelige ud.

Bustrup Hovedgård rummer også et galleri og et fitnesscenter som er åbne for almenheden.
Om sommeren driver de private sociale tilbud på Bustrup den socialøkonomiske virksomhed
Café Borgen, beliggende ved Spøttrup Borg.

Opholdsstedet Bustrup

Danmarks flotteste opholdsted med mange aktiviteter og højt til loftet. To afdelinger med plads til forskellige slags unge.

Opholdsstedet Jupiter

Et herligt opholdssted for piger og unge kvinder som i gennem aktiviteter og fællesskaber skaber sig et godt liv.

Dagskolen på Bustrup

Specialskole med oceaner med erfaringer i arbejdet med at uddanne og udvikle sårbare unge mennesker.

Artikler om Bustrup

Bustrup er med i flere pædagogiske netværk

De private sociale tilbud omkring Bustrup er en del af kulturelle og pædagogiske netværk, blandt andre Landsorganisationen af sociale tilbud, LOS og et af de største netværk omkring udsatte børn og unge, interessefællesskabet Tvind. I denne artikel finder du faktuelle oplysninger om de private sociale tilbud på Bustrup Hovedgård.

Artikler om Bustrup

En journalist flytter ind

Freelance journalist Kirsten Maria Magelund flyttede ind på Opholdsstedet Bustrup i en måned. Vi gav hende mulighed for at komme inden for hos os, være sammen med os og interviewe de børn og unge, som gerne ville og hvor forældrene havde givet tilladelse samt interviewe de medarbejdere, hun syntes ville

Artikler om Bustrup

En meningsfyldt skolegang

Erfaringen igennem mange år er, at de unge først og fremmest skal opnå en relation eller tilknytning til lærerne, for at den reelle indlæring kan ske. Denne proces tager tid og en højere normering end normalt. Eleverne skal erfare, at skolen også kan associeres med anerkendelse, ros og glæde. Det

Posted on October 19, 2018

Bustrup Hovedgård • Sdr Lemvej 3 • 7860 Spøttrup
28195542anders@bustrup.dk