Bustrup Hovedgård

 

Vi er to opholdssteder og en dagskole som arbejder sammen under navnet Bustrup.

Vores udgangspunkt er disse små selvstændige private sociale tilbud. Det passer godt for de unge, vi arbejder med.

Vores kerneydelser er uddannelse og udvikling. Vi er ambitiøse og sætter mål sammen med de unge..

Vi har øje for talenter og ressourcer. Vi holder ved, giver ikke op og gør det gerne igen.

Vi er gode til at finde løsninger – også i forhold til de sager, der kan se meget vanskelige ud.

Bustrup Hovedgård rummer også et galleri og et fitnesscenter som er åbne for almenheden.

Om sommeren driver de private sociale tilbud på Bustrup den socialøkonomiske virksomhed

Café Borgen, beliggende ved Spøttrup Borg.

Private Sociale Tilbud

Opholdsstedet Bustrup

Danmarks flotteste opholdsted med mange aktiviteter og højt til loftet. To afdelinger med plads til forskellige slags unge.

Opholdsstedet Jupiter

Et herligt opholdssted for piger og unge kvinder som i gennem aktiviteter og fællesskaber skaber sig et godt liv.

Dagskolen på Bustrup

Specialskole med oceaner med erfaringer i arbejdet med at uddanne og udvikle sårbare unge mennesker.

Mere på Bustrup Hovedgård

Galleri Bustrup

Galleri Bustrup har til huse i smukke lokaler på Bustrup Hovedgaard. Galleriet er åbent for alle og har gratis adgang.

Bustrup Fitness

Bustrup Fitness er åbent for alle. Her kan du ofte møde elever fra opholdsstederne Bustrup og Jupiter.

Café Borgen

Café Borgen bliver drevet som en socialøkonomisk virksomhed, forpagtet af Bustrup.  

Eleverne skal have plusser på kontoen

Eleverne skal have plusser på kontoen Dagskolen på Bustrup Hovedgård rummer elever, der har oplevet folkeskolen som et nederlag. Eleverne på skolen forpligter sig til at følge et dagsprogram og bliver belønnet, når det lykkes for dem. Et gennemgående krav til eleverne...

Vi vil give pigerne tillid til verden udenfor

Vi vil give pigerne tillid til verden udenfor Kommunikation og nærvær er omdrejningspunkter mellem de unge piger og de ansatte på pige-opholdsstedet Jupiter, hvor samtalerne foregår på adskillige sprog. Blandt andre taler vikar Mayada Altaei dansk, arabisk og engelsk...

Vi lærer de unge at stå på egne ben

Vi lærer de unge at stå på egne ben På en landejendom omgivet af marker har sårbare og udsatte unge hjemme. Her bliver der taget hånd om dem, og der er altid en voksen parat til en samtale, når det hele bliver for svært. Opholdsstedet Udsigten er et hjem for sårbare...

Bustrup Hovedgård • Sdr Lemvej 3 • 7860 Spøttrup
28195542anders@bustrup.dk